Alati za duboko izvlačenje

U okviru našeg proizvodnog sistema vrši se izrada alata za duboko izvlačenje sa I bez promene debljine zida. Moguća je izrada pojedinačnih radnih elemenata , kao I celokupnih sklopova alata sa pratećim dodavačima prilagođenih mašini za obradu izvlačenjem.