Alati za kovanje

Alati za kovanje spadaju u grupu visoko produktivnih alata koji izrađeni od kvalitetnih materijala I primenom savremenih tehnologija obrade proizvoda, uz kontrolu preciznim mernim uređajima, ostvaruju višemilionske cikluse obrade metala plastičnim deformisanjem:

  • Otvoreni ili zatvoreni noževi za odsecanje
  • Predoblikači
  • Završni oblikači
  • Matrice za presovanje i reduciranje
  • Matrice za kupovanje
  • Segmentne matrice